SUPER-CAP - Aktualności
Konstrukcja ultrakondensatora z wykorzystaniem ceramiki bezołowiowej
Aktualności Konkurs TANGO Projekt bazowy Cele Opis Artykuły Konferencje Patenty Aktualny projekt Redakcja Cele Streszczenie Partnerzy Realizacja Faza K - Zadanie 1 Faza K - Zadanie 2 Faza K - Zadanie 3 Faza K - Zadanie 4 Technologia Metoda konwencjonalna Metoda zol-żel O portalu Redakcja Zadania i cele Dane kontaktowe Pomocne linki
Aktualności

VI Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

VI Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

VI Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw - relacja

W dniach 10-12 października 2016 r. w Katowicach miał miejsce VI Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw wraz z targami Biznes Expo. Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach gościło licznych przedstawicieli świata nauki, biznesu i polityki.

Spośród licznych gości zaproszonych na Kongres wymienić należy Wicepremiera i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Piotra Glińskiego, prof. Jerzego Buzka i Komisarz UE ds. Rynku Wewnętrznego i Usług - Elżbietę Bieńkowską, którzy wzięli udział w uroczystości otwarcia targów oraz uroczystych sesjach.

Prezentacja

Możliwość kontaktu ze środowiskami biznesowymi w tym również z delegacjami zagranicznymi pozwoliła na zaprezentowanie szerokiemu gronu oferty - wynalazku przez autorkę projektu.

VI Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw - relacja

INTARG 2016 - Międzynarodowe Targi Innowacji Naukowych i Gospodarczych

Międzynarodowe Targi Innowacji Naukowych i Gospodarczych - INTARG 2016

Kolejna 9-ta edycja Międzynarodowych Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2016 była doskonałą możliwością promocji produktów i technologii, które pojawiły się na rynku i są w fazie komercjalizacji. Dzięki bezpośrednim kontaktom przedstawicieli nauki, przemysłu i biznesu, Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach w dniach 14-15 czerwca 2016 roku stało się idealnym miejscem na zaprezentowanie osiągnięć i wyników badań związanych z prezentowanymi rozwiązaniami. Dr Beata Wodecka-Duś wzięła udział w targach promując swój projekt oraz nawiązując nowe kontakty.

INTARG 2016 - Międzynarodowe Targi Innowacji Naukowych i Gospodarczych - relacja

Międzynarodowe Targi Innowacji Naukowych i Gospodarczych - prezentacja posterowa

XXII Polish-Czech Seminar

XXII Polish-Czech Seminar "Structural and Ferroelectric Phase Transitions"

Na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej w dniach 16-20 maja 2016 roku odbyło się w Hucisku XXII Polsko-Czeskim Seminarium "Structural and Ferroelectric Phase Transitions". Udział twórców projektu w konferencji umożliwił przedstawienie prezentacji posterowej o tematyce bezpośrednio związanej z kierowanym projektem dla szerszego grona specjalistów z Polski i Czech. Podsumowaniem uczestnictwa będzie publikacja w czasopiśmie naukowym.

Materiały z XXII Polsko-Czeskiego Seminarium "Structural and Ferroelectric Phase Transitions"

44-ta Międzynarodowa Wystawa Wynalazczości Nowocze- snej Techniki i Wyrobów "Geneva Inventions 2016"

44-ta Międzynarodowa Wystawa Wynalazczości Nowoczesnej Techniki i Wyrobów "Geneva Inventions 2016"

W ramach realizacji projektu rozwojowo - badawczego uzyskanego w ramach konkursu Tango twórcy projektu dr Beata Wodecka-Duś oraz dr hab. Małgorzata Adamczyk-Habrajska uczestniczyły w 44-tej Międzynarodowej Wystawie Wynalazczości Nowoczesnej Techniki i Wyrobów „Geneva Inventions 2016”. Wydarzenie to jest jednym z największych i najważniejszych wydarzeń promujących nowe produkty i innowacyjne rozwiązania na świecie.

Wystawa odbyła się pod patronatem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO-World Intellectual Property Organization), szwajcarskiego rządu, państwa i miasta Genewa. W czasie trwania wystawy zaprezentowało się 695 wystawców z 40 krajów przedstawiając ponad 1000 nowych patentów, których właścicielami są nie tylko firmy, uczelnie wyższe czy organizacje państwowe ale również osoby prywatne. Przedstawione produkty i innowacyjne rozwiązania reprezentowały wszystkie dziedziny z życia i działalności człowieka, począwszy od podstawowych, praktycznych zastosowań na każdy dzień, do bardzo zaawansowanych produktów technologicznych. Zachwycały one swoją oryginalnością, a także cieszyły się zainteresowaniem przemysłowców, inwestorów, dystrybutorów i finansistów z powodu ich pomysłowości.

Międzynarodowe jury złożone z 85 ekspertów przyznało wiele cennych nagród dla najlepszych wynalazków, a Grand Prix zagwarantowało natychmiastowe uznanie zwycięzców. W tym roku najlepiej zaprezentowały się: Chiny, Tajlandia, Iran, Rumunia, Polska, Korea, Rosja, Francja, Chorwacja, Szwajcaria, Arabia Saudyjska, Egipt, Malezja, Mołdawia, Hiszpania, Bośnia, Katar, Sri Lanka, etc.

Największa liczba wynalazków pojawiła się w następujących kategoriach: medycyna i opieka zdrowotna, ochrona środowiska i energetyki, mechanika i procesy przemysłowe, elektronika i informatyka, metody transportu, bezpieczeństwa, roboty inżynieryjne i budowlane, rolnictwo i ogrodnictwo, tekstylia i odzież, materiały sanitarne, sport i rekreacja oraz nowości domowe i praktyczne.

Uczestnictwo w targach łączyło się z prezentacją wynalazku będącego przedmiotem projektu Tango szerokiemu gronu odbiorców. W trakcie trwania targów toczyły się wstępne rozmowy między innymi z Supaluck Amloy (Departament of Physics, Faculty of Science and Technology, Thammmasat University), a także z Kunchit Singsoog (Sakon Nakhon Rajabhat University) dotyczące potencjalnych możliwości zastosowania ultrakondensatora jako alternatywnego źródła zasilania w czujnikach.

Relacja z wystawy "Geneva Inventions 2016"

XXIII Giełda Wynalazków

XXIII Giełda Wynalazków nagrodzonych na światowych wystawach inowacji w 2015 roku

Kierownik projektu dr Beata Wodecka-Duś oraz Redaktor pomocniczy dr hab. Małgorzata Adamczyk-Habrajska uczestniczyły w 23 Krajowej Wystawie – Giełdzie Wynalazków Nagrodzonych w 2015 roku na Światowych Wystawach Wynalazczości, która odbyła się w dniach 24-25 marca 2016 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Giełda Wynalazków przyczynia się do zwiększenia zainteresowania podmiotów gospodarczych polskimi rozwiązaniami naukowo-technicznymi oraz produktami innowacyjnymi, a jaj celem jest promocja w kraju polskich wynalazków nagrodzonych na arenie międzynarodowej w minionym roku.

Otwarcie Wystawy rozpoczęło się oficjalnym powitaniem gości i uczestników poprzez wystąpienie przedstawicieli rządu RP, m. in. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przedstawiciela Ministerstwa Rozwoju i przedstawiciela Urzędu Patentowego RP. Następnie wręczono dyplomy oraz statuetki wyróżnionym twórcom wynalazków za aktywność promocyjną oraz za uzyskany medal złoty z wyróżnieniem.

Wśród wystawców znalazły się m.in.: instytuty naukowe, uczelnie techniczne, przedsiębiorstwa innowacyjne, MŚP, indywidualni i młodzi wynalazcy, Urząd Patentowy, Rada Główna Instytutów Badawczych. Wynalazki prezentowane były w formie oryginalnych wyrobów, prototypów, modeli, fotografii, prezentacji multimedialnej, ulotek, tablic informacyjnych, folderów itp. W kuluarach wystawy toczyły się rozmowy na temat sposobów promocji wynalazków, drogi od pomysłu do patentu, a także możliwościach wzajemnego wykorzystania prezentowanych innowacji.

Reportaż z XXIII Giełdy Wynalazków nagrodzonych na światowych wystawach inowacji w 2015 roku

Liberec 2016

Liberec 2016 - staż naukowo-badawczy

W celu prowadzenia badań oraz pogłębienia i rozwoju doświadczenia naukowego dr Beata Wodecka-Duś odbyła (01-05.02.2016r.) zagraniczny staż naukowo-badawczy pod kierunkiem Pana Prof. dr hab. Jiriego Erharta na Uniwersytecie Technicznym Wydziału Nauk Humanistycznych i Edukacji w Katedrze Fizyki w Międzynarodowym Centrum Badań Piezoelektrycznych w Libercu w Czechach.

W trakcie stażu przeprowadzono badania piezoelektryczne w temperaturze pokojowej próbek ceramicznych o strukturze typu perowskitu ABO3 dla składów BLT, BLT domieszkowanego Fe3+ oraz BLT modyfikowanego tlenkowym szkłem specjalnym, będące materiałami badań prowadzonego projektu badawczego.

Na unikalnej aparaturze zostały przeprowadzone pomiary parametrów ultrakondensatorów wykorzystywanych do stanowisk demonstracyjnych realizowanego grantu TANGO.

Liberec 2016 - staż naukowo-badawczy

FM&NT-2015 Functional Materials and Nanotechnologies

FM&NT-2015 - Functional Materials and Nanotechnologies

W Wilnie na Litwie odbyła się międzynarodowa konferencja FM&NT-2015 - Functional Materials and Nanotechnologies. Wydarzenie miało miejsce w dniach 5-8 października 2015. Na konferencji zostały przedstawione dwa postery zawierające wyniki badań pracowników Instytutu Technologii i Mechatroniki związanych z realizowanym Projektem SUPER-CAP.

 • B. Wodecka-Duś, M. Adamczyk, M. Płońska
  Synthesis and sintering of the BLT ceramics doped with Fe3+
 • Z. Machnik, L. Kozielski, M. Adamczyk, D. Bochenek, B. Wodecka-Duś, R. Nowa
  Nano-indentation studies and macro-scale mechanical testing of calcium modified (Pb0.75Ba0.25)(Zr0.70Ti0.30)O3 ceramics

Prezentacje posterowe

X Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego

X Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego

X Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego odbywająca się w dniach 17-20 września 2015 w Zakopanem otworzyła możliwość zaprezentowania wyników badań związanych z realizowanym projektem SUPER-CAP. Zaprezentowane na konferencji materiały bardzo dobrze komponowały się z programem konferencji. Podczas sesji zaprezentowano dwa postery:

 • B. Wodecka-Duś, M. Płońska, M. Adamczyk
  Synteza i spiekanie ceramiki BLT domieszkowanej Fe3+
 • B. Wodecka-Duś, K. Osińska, M. Adamczyk
  Otrzymywanie ceramiki tytanianu baru domieszkowanego La3+ metodą zolowo-żelową

Prezentacje posterowe zaprezentowane na konferencji

14th Conference under auspices of E-MRS

14th Conference under auspices of E-MRS, Composites and ceramic materials - technology, application and testing

Na 14-tej Konferencji zorganizowanej pod patronatem E-MRS: Composites and ceramic materials - technology, application and testing odbywającej się w Białowieży w dniach 1-3 czerwca 2015 r., przedstawiono trzy prezentacje:

 • B. Wodecka-Duś, M. Adamczyk, L. Kozielski, J. Dzik, M. Płońska
  Fabrication, structure and properties of the ferroelectric perovskite ceramics dopped with special glass
 • Z. Machnik, D. Bochenek, L. Kozielski, K. Osińska, M. Adamczyk, B. Wodecka-Duś
  Fabrication and dielectric properties of calcium modified (Pb0.75Ba0.25)(Zr0.7Ti0.3)O3 ceramics
 • J. Dzik, B. Wodecka-Duś, M. Adamczyk, D. Czekaj
  The effect of substitution of Nd on the structure and dielectric properties of BiFeO3

Udział w tej cyklicznie odbywającej się konferencji międzynarodowej pozwolił zaprezentować technologię i zastosowanie nowoczesnych materiałów ceramicznych.

Reportaż z konferencji

ev 1.2.0.0 - kaptacz.pl