SUPER-CAP - Cele projektu bazowego
Konstrukcja ultrakondensatora z wykorzystaniem ceramiki bezołowiowej
Aktualności Konkurs TANGO Projekt bazowy Cele Opis Artykuły Konferencje Patenty Aktualny projekt Redakcja Cele Streszczenie Partnerzy Realizacja Faza K - Zadanie 1 Faza K - Zadanie 2 Faza K - Zadanie 3 Faza K - Zadanie 4 Technologia Metoda konwencjonalna Metoda zol-żel O portalu Redakcja Zadania i cele Dane kontaktowe Pomocne linki
Cele projektu bazowego

Celem projektu bazowego było opracowanie technologii otrzymywania bezołowiowych elektroceramicznych termistorów PTCR (pozystorów) i piezorezystorów do budowy układów mechatronicznych na bazie domieszkowanego ceramicznego tytanianu baru. Jako modyfikator został użyty La2O3 dla otrzymania półprzewodnikowego tytanianu baru lantanu (Ba1-xLax)TiO3 dla różnej koncentracji x=0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5mol.%, wykazującego właściwości pozystorowe, a w konsekwencji będącego piezorezystorem. W celu zróżnicowania i zoptymalizowania zadanych parametrów materiałowych do ceramiki bazowej zostały wprowadzone odpowiednie akceptorowe oraz donorowe domieszki tlenkowe Fe2O3 oraz Bi2O3 w nadmiarowych ilościach. Proszki ceramiczne otrzymywano metodą reakcji w fazie stałej i metodą zolowo-żelową.

ev 1.2.0.0 - kaptacz.pl