SUPER-CAP - Technologie otrzymywania
Konstrukcja ultrakondensatora z wykorzystaniem ceramiki bezołowiowej
Aktualności Konkurs TANGO Projekt bazowy Cele Opis Artykuły Konferencje Patenty Aktualny projekt Redakcja Cele Streszczenie Partnerzy Realizacja Faza K - Zadanie 1 Faza K - Zadanie 2 Faza K - Zadanie 3 Faza K - Zadanie 4 Technologia Metoda konwencjonalna Metoda zol-żel O portalu Redakcja Zadania i cele Dane kontaktowe Pomocne linki
Technologie otrzymywania
Otrzymywanie ceramiki BLT4 w fazie stałej metodą konwencjonalną Otrzymywanie ceramiki BLT4 w fazie ciekłej metodą zolowo-żelową

Wyniki badań podstawowych przeprowadzonych w ramach projektu bazowego wskazują na niebagatelną rolę domieszki lantanu w kształtowaniu właściwości fizycznych ceramiki BaTiO3. W kontekście ewentualnych zastosowań praktycznych najciekawszym materiałem jest ceramika BaTiO3 domieszkowana 0,4mol.% lantanu (BLT4).

W/w materiał został otrzymany przez syntezowanie proszków ceramicznych dwiema metodami: metodą konwencjonalną w oparciu o syntezę proszków z prostych tlenków w fazie stałej (metoda MOM) oraz proszków ceramicznych syntezowanych metodą zolowo-żelową w fazie ciekłej. Następnie otrzymany materiał proszkowy zagęszczany był metodą spiekania swobodnego (FS – ang. free sintering) i jednoosiowego spiekania pod ciśnieniem - prasowanie na gorąco (HP – ang. hot pressing).

ev 1.2.0.0 - kaptacz.pl