SUPER-CAP - Otrzymywanie ceramiki BLT4 w fazie stałej metodą konwencjonalną
Konstrukcja ultrakondensatora z wykorzystaniem ceramiki bezołowiowej
Aktualności Konkurs TANGO Projekt bazowy Cele Opis Artykuły Konferencje Patenty Aktualny projekt Redakcja Cele Streszczenie Partnerzy Realizacja Faza K - Zadanie 1 Faza K - Zadanie 2 Faza K - Zadanie 3 Faza K - Zadanie 4 Technologia Metoda konwencjonalna Metoda zol-żel O portalu Redakcja Zadania i cele Dane kontaktowe Pomocne linki
Otrzymywanie ceramiki BLT4 w fazie stałej metodą konwencjonalną

Tytanian baru lantanu BLT4 został otrzymany poprzez donorowe domieszkowanie czystego BaTiO3 jonami lantanu La3+ w ilości x=0,004. Materiałami wyjściowymi do otrzymania ceramiki BLT4 metodą konwencjonalną były: węglanu baru BaCO3, tlenek lantanu La2O3 i tlenku tytanu (IV) TiO2 - wszystkie o czystości 99,99% (Aldrich Chemical Co.). Z tych związków, z zachowaniem stechiometrii według przedstawionej reakcji chemicznej:
0,996BaCO3+0,002La2O3+0,999TiO2→Ba0,996La0,004Ti0,999O3+0,996CO2
otrzymano elektroceramikę BLT4 o pożądanym składzie.

Odważone proszki mieszano na sucho w porcelanowym moździerzu przez t=1h, a następnie w młynie planetarnym na mokro z dodatkiem alkoholu etylowego C2H5OH (99,99%, POCH) oraz kulek cyrkonowo-itrowych jako mielników przez t=24h. Po wyjęciu proszek suszono na powietrzu przez t=48h. Suchy proszek był zagęszczany w stalowych matrycach w dyski o średnicy d=10mm i grubości h=1mm, stosując metodę jednostronnego, jednoosiowego prasowania na zimno na prasie hydraulicznej pod ciśnieniem p=300MPa. Wypraski układano następnie w stosy w tyglach korundowych. Jako podsypkę zastosowano tlenek glinu Al2O3 (99,99%, CHEMPOR). Tygiel szczelnie zaklejono mieszaniną sodowego szkła wodnego (R145 firmy ANSER) i prażonego tlenku glinu. Wypraski spiekano w silitowym piecu komorowym Termod KS-1350 z programowalną regulacją temperatury oraz liniowym wzrostem temperatury. Reakcja wstępnej syntezy przebiegała w temperaturze TS=950°C w atmosferze powietrza; wypraski wytrzymywano w temperaturze maksymalnej przez t=2h.

Do otrzymania ceramiki BLT4 w fazie stałej zastosowano trzy metody technologiczne różniące się temperaturą spiekania (T=1200-1350°C) i czasem wytrzymania (t=2-10h): metodę spiekania swobodnego (FS), metodę spiekania pod ciśnieniem i spiekania swobodnego (HP1) oraz metodę spiekania swobodnego i spiekania pod ciśnieniem (HP2).

Schemat technologii wytwarzania ceramiki BLT4 metodą reakcji w fazie stałej

ev 1.2.0.0 - kaptacz.pl